REGISZTRÁCIÓS ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, JOGNYILATKOZAT

Üdvözöljük a kontraszt.info oldalon. A szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a kontraszt.info weboldal alatt elérhető Társasházi Adatbázist, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatást a kontraszt.info nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:


 1. A szolgáltatásba való regisztrációt önállóan megkezdheti a https://kontraszt.info/hu/Lakok/Regisztracio menüpontban, de a kétlépcsős regisztrációnak köszönhetően regisztrációját az adminisztrátornak véglegesítenie kell. Amennyiben regisztráltatni szeretné magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, felhasználónév és jelszó megadása mellett telefonos elérhetőséget és egyéb adatokat, valamint a Társasház címét, ahol lakik;

2. Regisztráció és az adminisztrátor jóváhagyását követően az Ön által megadott e-mail címre kap értesítést arról, hogy a felhasználói adatai rögzítésre kerültek és használatba veheti a rendszert. A felhasználói adatok titokban tartásáért Ön felel;

3. A kontraszt.info-t haladéktalanul értesíti a felhasználói adataival történő minden jogosulatlan használatról;

4. felhasználói adatainak elvesztése miatt kizárólag a regisztrációkor használt e-mailben tud új belépési adatokat igényelni az iroda@kontraszt.info elérhetőségen. A kontraszt.info mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfélkapu szolgáltatás kellő technikai és tartalmi biztonsággal, hatékonyan használható legyen, ugyanakkor nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, értesítések technikai vagy híráramlási okokra visszavezethető elmaradásából eredő esetleges károkért. A jelen regisztrációs feltételek megváltoztatásának jogát a kontraszt.info fenntartja, az aktuálisan érvényben lévő változat folyamatosan elérhetők a weboldalon, így a kontraszt.info elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely a felhasználás feltételeinek nem vagy hiányos ismeretéből fakad. Az Ügyfélkapu informatikailag zárt rendszerben működik, a felhasználók kizárólag a rájuk vonatkozó adatokat, információkat láthatják. A kontraszt.info személyes adatoknak magas biztonsági szinten 2018.01.01 -én telepített, 24 órás őrzéssel védett, állandó biztonsági felügyelettel titkosított adatfolyammal (https) rendelkező szerveren biztosítja a védelmét.

4. Az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek.
Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait (e-mail cím és a Társasház címe, telefonos elérhetősége), beleértve az Önéit is, a Szolgáltató összegyűjtse, a regisztrációs folyamathoz felhasználja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

 Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.
 Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

A Szolgáltató nem felelős a továbbított információért. A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat

:• A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
 • A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking)
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
 • A szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Megszerzett anyagok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel történő létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a "spam”, vagy a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Szolgáltató rendszerén kívülre.
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
• Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott hirdetéseket reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön az Szolgáltató üzenetkezelő funkcióján keresztül. E-mail cím megváltoztatása, profil törlése az e-mail cím átírása vagy profil törlése csak a regisztráció során megadott e-mail címről kérhető. Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

Szavatosság kizárása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
 Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
 Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy jogi úton rendezik a felmerült vitatott kérdéseket.
 A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

 Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.
 A szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Jognyilatkozat

A jelen honlapon megjelenő tartalmak, képi megoldások és logók szerzői jogvédelem alá esnek, a kontraszt.info tulajdonát képezik.
A szerzői jogok gyakorlására kizárólag a kontraszt.info jogosult.

 A dokumentumokat, jogokat, képeket vagy azok részleteit a kontraszt.info előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, illetve közzétenni tilos.
 A kontraszt.info fenntartja a jogot, hogy weboldalán módosításokat, átdolgozást, fejlesztést végezzen, de nem garantálja a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentes voltát.
A weboldal nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltetője kifejezetten kizárja. A honlapon található információk szolgáltatása és gyűjtése az aktuális adatvédelmi jogszabályok előírásait figyelembe véve történik, a kontraszt.info szerzői jogvédelem alatt álló anyagot csak a jogvédelemmel rendelkező személy vagy szervezet előzetes engedélye vagy hozzájárulása esetében közöl.

Adatvédelmi nyilatkozat

Elérhetőségeink

Adatainak kezelésével kapcsolatosan ügyfélszolgálati irodánkon részletes felvilágosítást biztosítunk.
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: 1048 Budapest, Székpatak utca 8.
(előzetes bejelentkezés szükséges)
+36 70 619 5125
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00 – 17:30
Online elérhetőségünk: www.kontraszt.info
E-mailen keresztül: iroda@kontraszt.info
Weblap E-mailen keresztül: https://kontraszt.info/hu/Fooldal/E-mail_kuldes
Társasházi Ügyfélkapun keresztül: https://kontraszt.info/hu/Lakok/Ertesitesek
Bármilyen kérdésével forduljon hozzánk bizalommal.

Az adatkezelés és adatközlés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. §-a.

Az adatkezelés

Adatkezelés az internetes honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A kezelt adatok körének megnevezése:
A felhasználó által önkéntesen megadott email cím, telefonszám, valamint a Társasháza címe.
A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb adatokkal. A felsorolt adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl.: dokumentumok letöltésének lehetősége, közérdekű- vagy személyre szóló információközlés).
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó jogosultságát a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A személyes adatok törlése

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatközlés

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. §-a meghatározza a közös képviselő által készítendő éves elszámolás kötelező tartalmi elemeit. Abból a célból, hogy a tulajdonosok ne csak évente egyszer láthassák át a Társasházuk anyagi helyzetét, az említett törvényben részletezett tartalmak egyes részeit havi frissítésben elérhetővé tesszük a tulajdonosok számára. Az adott tulajdonos csak a saját Társasháza adatait láthatja!
A közölt adatok a következők:
1. Az éves beszámolóhoz szükséges dokumentumok (Éves költségek jogcímenként, Éves költségek bizonylatonként Tulajdonosi egyenlegek)
2. Társasházi dokumentumok (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Biztosítási Kötvény, esetlegesen előforduló egyéb, a Társasház tulajdonosai számára fontos dokumentumok)
3. Társasház pénzügyi dokumentumai (Banknapló, Pénztárnapló, Számlaforgalom, Rezsicsökkentési hirdetmény)
4. Tulajdonosi folyószámla egyenlegek (kötelezettségek, befizetések, egyenlegek)

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatoknak magas biztonsági szinten 2018.01.01 -én telepített, 24 órás őrzéssel védett, állandó biztonsági felügyelettel titkosított adatfolyammal (https) rendelkező szerveren biztosítjuk a védelmét.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót a megadott elérhetőségeken.Dokumentumok, Szabályzat, nyilatkozatok

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - Magánszemély részére

Adatvédelmi Szabályzat Kontraszt Ingatlankezelő Kft.

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - Cég részére


Regisztráció